mirmed@op.pl
O poradni
Czym jest Pielęgniarska Opieka Długoterminowa?

To opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. To Pacjenci, którzy w obecnie nie wymagają leczenia w szpitalu, ze względów zdrowotnych wymagają oni systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka ta skierowana jest do osób, które z różnych powodów nie chcą, lub nie mogą przebywać w Domach Seniora i innych zakładach opieki długoterminowej.

Do domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel.Służy ocenie samodzielności pacjenta w warunkach domowych. Skala obejmuje czynności pacjenta w zakresie:
- Spożywania Posiłków
- Przemieszczania się
- Zdolności do utrzymania higieny osobistej
- Korzystania z toalety
- Mycia i kąpieli całego ciała
- Poruszania się po powierzchniach płaskich
- Wchodzenia i schodzenia po schodach
- Ubierania się i rozbierania
- Kontrolowania oddawania stolca
- Kontrolowania oddawaniu moczu

Opieką długoterminową obejmowani są pacjenci, którzy uzyskali między 0 a 40 punktów.

Ty lub Twoja bliska osoba potrzebuje Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej?

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:
- wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub
- wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych.
Chcesz umówić wizytę?
Wybierz preferowany sposób kontaktu:
Przygotuj numer PESEL i zadzwoń już teraz!
Zapytaj o szczegóły naszej oferty!
Kliknij poniższy link i wyślij maila do naszej rejestracji
Odpowiadamy w maksymalnie 24h!
mirmed@op.pl
Internetowa rejestracja do lekarzy wszystkich specjalności
Kliknij poniższy link i zarejestruj się On-line!
Przejdź do eRejestracji (dodać link)
Adres
ul. Mireckiego 90,
Tomaszów Mazowiecki

44 738 00 07
Numery wewnętrzne:
Rejestracja POZ
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
Stomatologia
Opieka długoterminowa
Diagnostyka laboratoryjna
Diagnostyka obrazowa
Medycyna pracy
Hostel
Godziny otwarcia
POZ pon.-pt.
Rejestracja Pacjentw w godz.
Poradnie specjalistyczne
Punkt Pobrań
Płatności
Karta/Gotówka/MediRaty
Do pobrania
Cennik(brak)
Media społecznościowe