mirmed@op.pl
O poradni
Transport sanitarny

W Poradni Mirmed dysponujemy pojazdami przystosowanymi do przewozu osób chorych i niepełnosprawnych. Są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa przejazdu, a nasi kierowcy, sanitariusze i ratownicy są pełnymi empatii pomocnymi osobami.

Nasz personel będzie towarzyszy Państwu od momentu opuszczenia mieszkania lub Poradni przez cały przejazd oraz odprowadzi do wskazanego miejsca – poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego lub domu.

Usługi transportu sanitarnego realizujemy jako usługi prywatne oraz w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz kierujący do realizacji wymaganych świadczeń. Na podstawie oceny stanu zdrowia, stwierdza on czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie płatny przez Pacjenta. Na podstawie zlecenia pacjentowi przysługuje bezpłatny przewóz środkami transportu sanitarnego, do najbliższej placówki medycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadku:
- konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w stosownej placówce,
- potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
- dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego - w celu odbycia leczenia.

W innych przypadkach pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Nasz serwis transportowy realizuje wcześniej umówione przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00.

Zgłoszenia na transport przyjmujemy:
- telefonicznie, 44 738 00 07,
- osobiście,
- za pośrednictwem upoważnionych osób trzecich.

Współpraca w zakresie usług Transportu Sanitarnego
Zachęcamy do stałej współpracy Poradnie POZ
kontakt: mirmed@op.pl
Chcesz umówić wizytę?
Wybierz preferowany sposób kontaktu:
Przygotuj numer PESEL i zadzwoń już teraz!
Zapytaj o szczegóły naszej oferty!
Kliknij poniższy link i wyślij maila do naszej rejestracji
Odpowiadamy w maksymalnie 24h!
mirmed@op.pl
Internetowa rejestracja do lekarzy wszystkich specjalności
Kliknij poniższy link i zarejestruj się On-line!
Przejdź do eRejestracji (dodać link)
Adres
ul. Mireckiego 90,
Tomaszów Mazowiecki

44 738 00 07
Numery wewnętrzne:
Rejestracja POZ
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
Stomatologia
Opieka długoterminowa
Diagnostyka laboratoryjna
Diagnostyka obrazowa
Medycyna pracy
Hostel
Godziny otwarcia
POZ pon.-pt.
Rejestracja Pacjentw w godz.
Poradnie specjalistyczne
Punkt Pobrań
Płatności
Karta/Gotówka/MediRaty
Do pobrania
Cennik(brak)
Media społecznościowe